Kommer han hem?

Hon står högst där uppe och blickar ut mot havet. Många kvinnor har ängslats. Kommer deras män hem levande från sjön? På utklippor har de väntat och våndats och inte alla gånger har de återsett sina älskade, de som var deras familjeförsörjare. Fiskare. Och under krigen, alla som tjänstgjorde i handelsflottan när tyska ubåtar låg … Läs mer

Älvsborgsbron

Det är inte denna bro som den nya ska ersätta. Den nya ska ersätta Götaälvbron och ska heta Hisingsbron, vilket ju är korkat eftersom även bron på bilden, Älvsborgsbron, är en bro till Hisingen. Men den nya bron över älven som ska ersätta Götaälvbron kan ju heta Gamla Götaälvbron eftersom nya Ullevi heter Gamla Ullevi. … Läs mer