Kommer han hem?

Hon står högst där uppe och blickar ut mot havet. Många kvinnor har ängslats. Kommer deras män hem levande från sjön? På utklippor har de väntat och våndats och inte alla gånger har de återsett sina älskade, de som var deras familjeförsörjare. Fiskare. Och under krigen, alla som tjänstgjorde i handelsflottan när tyska ubåtar låg … Läs mer